Letošní IV. ročník Konference o evangelizaci se uskuteční ONLINE a BEZ REGISTRACE

programu konference naleznete nabídku přednášek a workshopů, které budou přenášeny živě z kaple Komunity Blahoslavenství z Dolan u Olomouce.

Živý přenos bude sdílen na tomto webu prostřednictvím Youtube kanálu Komunity Blahoslavenství. U některých workshopů bude možnost zasílat otázky vztahující se k danému tématu prostřednictvím chatu, na které se budou snažit lektoři v závěru svého workshopu odpovědět.

Mimo hlavní program konference, který bude vysílán živě, bude na webových stránkách konference v záložce workshopy nabídka dalších předtočených workshopů a videoprezentací.

Věříme, že vás nabídka letošní konference zaujala a těšíme se, že společně s vámi vytvoříme online společenství, kde každý, kdo touží nést radost z víry k lidem kolem nás a zvláště mladým, najde povzbuzení a inspiraci.

Podpora konference

Sdílejte prosím pozvánku na online konferenci ve svých farnostech a společenstvích, ať může nést ovoce v naší zemi.

Plakát ke stažení

Konference je bez registrace a bez účastnického poplatku, budeme však moc rádi za podporu formou daru na náš účet číslo 2301477944/2010.

Moc prosíme především o modlitební podporu organizace konference.