Kurz Beta

Proběhl u vás Kurz Alfa a přemýšlíte o tom, jak něj navázat? Nabízí se prohloubení témat křesťanství pomocí Kurzu Beta. Na webu o. Vojtěcha Kodeta najdete jím zpracovaná témata, které stačí použít stejnou formou, jako u Kurzu Alfa.

 

Číst více

Kurzy Alfa

Alfa kurz je jednou z forem nové evangelizace, jejímž cílem je představit hledajícím živého Ježíše Krista. Je to nenátlakový, zábavný a společenský program, který nabízí během patnácti setkání zamyšlení nad základními otázkami křesťanské víry.

Číst více

Letošní IV. ročník Konference o evangelizaci se uskuteční ONLINE a BEZ REGISTRACE

programu konference naleznete nabídku přednášek a workshopů, které budou přenášeny živě z kaple Komunity Blahoslavenství z Dolan u Olomouce.

Živý přenos bude sdílen na tomto webu prostřednictvím Youtube kanálu Komunity Blahoslavenství. U některých workshopů bude možnost zasílat otázky vztahující se k danému tématu prostřednictvím chatu, na které se budou snažit lektoři v závěru svého workshopu odpovědět.

Mimo hlavní program konference, který bude vysílán živě, bude na webových stránkách konference v záložce workshopy nabídka dalších předtočených workshopů a videoprezentací.

Věříme, že vás nabídka letošní konference zaujala a těšíme se, že společně s vámi vytvoříme online společenství, kde každý, kdo touží nést radost z víry k lidem kolem nás a zvláště mladým, najde povzbuzení a inspiraci.

Podpora konference

Sdílejte prosím pozvánku na online konferenci ve svých farnostech a společenstvích, ať může nést ovoce v naší zemi.

Plakát ke stažení

Konference je bez registrace a bez účastnického poplatku, budeme však moc rádi za podporu formou daru na náš účet číslo 2301477944/2010.

Moc prosíme především o modlitební podporu organizace konference.

Celou Konferenci svěřujeme do přímluvy nedávno blahořečeného Carla Acutise. Carlo odešel na věčnost v roce 2006 ve svých patnácti letech, kdy onemocněl na leukémii. Blahořečen byl 10. října 2020 v Assisi, kde je také pohřben. Mocně vnímal povolání pomáhat druhým objevovat blízkost Boha a krásu přebývání s Ním. Za tímto účelem používal také internet. Chápal, že internet není jenom prostředek zábavy, nýbrž i prostor k dialogu, poznání, sdílení, vzájemné úcty a odpovědnosti, aniž by bylo třeba mu otročit. Věděl, že v bezbřehém virtuálním světě je třeba umět rozlišovat dobro od zla. V této pozitivní perspektivě vybízel k používání moderních komunikačních prostředků při šíření evangelia a k oslovení co největšího počtu lidí, aby mohli zakusit krásu přátelství s Pánem.
Krátké video přináší základní údaje o jeho životě a poselství:

Letošní konference bude online

Letošní konference o evangelizaci se s ohledem na epidemiologická opatření uskuteční online. Více informací k pozměněnému programu a obnovené registraci zde naleznete od 7. října 2020. Prosíme o modlitbu za přípravu online verze konference.
Děkujeme a těšíme se na spojení s vámi.
Organizační tým konference.

Pozvánka od otce Vojtěcha Koukala

Milí přátelé,

            uvědomujeme si, že lidí hledajících určité duchovní zakotvení, přístřeší duše, něco co by dávalo hlubší smysl jejich životu, je kolem nás mnoho. Je čas překonat svůj ostych a jít jim naproti. Rodí se různé evangelizační iniciativy, ale musíme si přiznat, že poptávka o mnoho převyšuje nabídku.
            Papež Pavel VI. říká: „Církev, existuje proto, aby evangelizovala“. Když evangelizujeme, naše víra roste. Farnosti, společenství křesťanů a sbory, které se rozhodly pro evangelizaci, zakouší, jak se rodí nová radost z víry, jak ožívají a rostou. Farnosti, které neevangelizují, se zmenšují a umírají. Papež František píše v apoštolském listě Evangelii gaudium „Již nemůžeme zůstat klidní v našich kostelích, je třeba přejít od pouhé konzervující pastorace k rozhodně misijní“. Církev bez evangelizace ztrácí svou identitu. Ježíš říká Nikodémovi: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“. My Ježíšovi učedníci, jsme pozváni mít účast na této Boží lásce ke světu, ve kterém žijeme.

Zvu vás na IV. Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční 13.-14.11. 2020 v Kulturním centru Beseda v Otrokovicích. I na letošní Konferenci o evangelizaci dáváme velký prostor pro paralelní workshopy. Účastníci si tak budou moci vybrat to, co je více zajímá, odpovídá jejich potřebám, nebo co může obohatit jejich službu. Pozvání přijali osobnosti věnující se evangelizaci od nás i ze zahraničí. Hlavním přednášejícím bude P. René Luc z Francie. Spolupracoval s P. Danielem-Angem a jeho evangelizační školou Jeunesse-Lumière. V současné době žije v městě Montpellier, kde spoluzaložil a vede misijní školu pro mladé CapMissio, věnuje se evangelizační činnosti ve Francii i v zahraničí.

Tato konference může být odpovědí na vaše otázky, časem modlitby za naši zemi a také povzbuzením v elánu lásky k hledajícím lidem kolem nás.

P. Vojtěch Koukal z Komunity Blahoslavenství

IV. ročník Konference o evangelizaci

„Zajeď na hlubinu!“ Lk 5,4

Připravujeme pro vás již IV. ročník Konference o evangelizaci, který proběhne v termínu 13. – 14. listopadu 2020 v Otrokovicích u Zlína.

Letošní konference má název: „Evangelizace v moci Ducha, v poslušnosti Slovu“.

Jako hlavní host přijal pozvání francouzský kněz, spoluzakladatel misijní školy pro mladé a autor mnoha knih P. René Luc. Můžete se těšit i na spoustu dalších zajímavých hostů, modlitby, workshopy, mši svatou a večer chval. Podrobnější informace k programu budeme postupně doplňovat.

Audioarchiv konference 2018

Pátek 23. listopadu 2018

Přednáška:

Workshopy:

Sobota 24. listopadu 2018

Přednáška:

Workshopy:

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili III. Konference o evangelizaci. Na našem webu si můžete prohlédnout fotografie z programu. Zde najdete audio záznam z přednášek a workshopů z konference o evangelizaci.

Zvláštní poděkování patří všem přednášejícím, kněžím, organizátorům a dobrovolníkům. Budeme rádi, pokud nám napíšete na email konference@evangelizace.eu Vaši zpětnou vazbu ke konferenci, abychom věděli, jak směřovat další ročníky.

Ať Vás stále provází Boží požehnání.

Informace před konferencí

Konference o evangelizaci se uskuteční již tento pátek 23. a v sobotu 24. listopadu v Regionálním centru v Olomouci.

Online přihlašování bude ukončeno ve středu 21. 11. Je však možné přijít i bez přihlášení a zaregistrovat se přímo na místě, kapacita není zcela zaplněna. Zúčastnit se můžete jednoho, nebo obou dní konference.

Srdečně Vás zveme také na páteční večer chval v katedrále sv. Václava, kde je volný vstup. Budeme se modlit za naši zemi. Veškeré informace k programu najdete zde. Informace k místu konání, parkování, průběhu konference a další důležité informace, si můžete přečíst zde.

Těšíme se na společný požehnaný čas.