Přednášející

Miriam Swaffield
Pomáhá vést hnutí Fusion, jehož cílem je pomáhat místním církvím oslovit studenty a pomoci studentům přinášet Ježíše na univerzity kdekoliv na světě. Žije na severu Anglie, nedávno dokončila studium teologie, misie a služby a káže o misiích po celé Anglii i v zahraničí. Má vášeň pro formování mladých lídrů, šíření evangelia a službu lidem v nouzi.

P. Josef Prokeš
Kněz českobudějovické diecéze, sedm let působil jako spirituál na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích, potom dělal licenciát v Římě na Gregoriánské univerzitě v oboru Nová evangelizace. V současnosti působí ve Vodňanech a na poutním místě Lomec.

Ing. Bc. Pavla Petrášková
Žije v Praze, doma je ve farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně a pracuje jako středoškolská učitelka angličtiny. Po studiu na Vysoké škole ekonomické byla rok členkou katolické evangelizační komunity Sion v Anglii. Později ještě absolvovala bakalářské studium Teologických nauk na Katolické teologické fakultě. Byla v zakládajícím týmu křesťanského tábora pro mládež Entercamp a posledních několik let je součástí programového týmu Runwaycampu.

P. Pavel Šupol
Vicerektor Arcibiskupského kněžského semináře. V průběhu studií teologie v Olomouci objevil, jakým darem se pro nás může stát současná populární hudba. Má za sebou množství přednášek a katechezí, které jsou prohloubeny pomocí hudebních videoklipů.

Pavol Strežo
Je ženatý 15 roků a s manželkou Jankou mají tři děti. Je vedoucím Společenství Nové Evangelizace v Dolním Kubíně a jeho srdce hoří pro smíření. Vede duchovní obnovy a semináře Otcovo Srdce v Čechách i na Slovensku.

Eyal Friedman
Mesiánský žid, který žije v Jeruzalémě. Zasvětil svůj život Pánu a službě evangeliu smíření. Cestuje po celém světě, aby toto smíření přinášel.

Prof. Pavel Ambros SJ
Kněz a jezuita, ředitel Centra Aletti v Olomouci, vyučující na CMTF UP v Olomouci. Autor řady knih a odborných článků. Ve své práci hledá současné projevy Boží přítomnosti v tomto světě a jak pomoci dnešnímu člověku je pro sebe i druhé objevit. Motto jeho teologické práce zní: „Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení.“ a „Věčnost vytvářejí vztahy, které nekončí.“

P. Kamil Obr
Farář a děkan ve Zlíně. Bývalý zodpovědný za pastoraci mládeže v olomoucké arcidiecézi. Nyní se věnuje vedení a formaci různých modlitebních společenství. Stál u zrodu Setkání modlitebních společenství (SMS) a Večerní univerzity – formačního programu pro animátory společenství. Jeho život je také spojený s Farními evangelizačními buňkami (FEB).

Mário Tomášik
Katolický laik, zakladatel a hlavní vedoucí bratislavského společenství Martindom. Toto společenství se již dvacet let věnuje lidem a pomáhá jim v rozvoji. Za dobu své existence zformovali velké množství lidí, kteří jsou nyní aktivními křesťany v mnoha oblastech politického, společenského a především církevního života na Slovensku.

Br. Jakub František Sadílek OFM
Františkán a konvertita. V roce 1991 uvěřil v Ježíše při městských misiích, které pak později s přáteli také začal organizovat. Do řádu vstoupil v roce 2001, kde působil v duchovní správě (Uherské Hradiště a Praha), ve formaci a evangelizaci. Má rád hory, sport, přírodu a špagety.

P. Vojtěch Koukal
Kněz, regionální představený bratří z Komunity Blahoslavenství pro Evropu. Studoval spiritualitu na papežském institutu Teresianum v Římě. Věnuje se formaci, doprovázení, vedení duchovních cvičení, je referentem Farních evangelizačních buněk pro ČR.

P. Mgr. Ing. Michal Němeček
Absolvoval Strojní fakultu ČVUT a Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Pět let působil jako kaplan a vyučující ve Svatojánské koleji, čtyři roky byl farářem ve farnosti Dobříš a od roku 2011 pracuje na Arcibiskupství pražském jako ředitel Pastoračního střediska a současně je děkanem kapituly na Vyšehradě. V roce 2015 společně s františkánským a dominikánským misijním dílem připravoval velkou misii Prahy Dny víry.

PhLic. Kateřina Lachmanová ThD.
Strávila tři roky v evangelizační škole ICPE na Maltě, poté pracovala v pastoračním středisku při AP a studovala teologii. Ve studiu teologie a později psychologie pokračovala v Římě, kde obhájila doktorát z teologie. V současnosti se věnuje pastoračně psychologickému poradenství, přednáškové a exerciční činnosti.

David Kasan
Jeden z dlouhé řady těch, kteří jsou důkazem, že si Bůh jako svůj nástroj může použít opravdu každého. Pracuje v církevním školství a ve farnosti je zapojen do Manželských večerů, Farních evangelizačních buněk a organizačního týmu festivalu Full of Life.

Jakub a Dagmar Güttnerovi
Mají čtyři děti, v manželství žijí 16 let. Jsou koordinátory kurzů o vztazích v České Republice (Manželské večery, Kurz přípravy na manželství, Výchova dětí a Výchova dospívajících), které pořádají již více jak deset let. Jakub v současnosti pracuje jako lektor financí v Praze a Dagmar působí jako terapeutka a speciální pedagožka. V Úvalech u Prahy, kde nyní žijí, působí oba také misijně.