Přihláška

Přihlašovat se můžete zde.

Přihlášku na konferenci můžete vyplnit buď jako jednotlivec, nebo lze využít skupinové registrace (např. společenství, apod.…).

Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 150,- Kč/ osoba a den, tedy 300,- Kč za celou konferenci (dva konferenční dny, včetně večera chval v katedrále). V přihlášce je také možnost zaslat nám dar. Tyto prostředky budou využity na úhradu nákladů spojených s organizací konference. Děkujeme všem dárcům.

Potvrzenou přihlášku, která Vám po vyplnění formuláře přijde na email, si prosíme vytiskněte a přineste na konferenci s sebou.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.