Přihláška

Online přihláška na konferenci byla uzavřena. Můžete však přijít přímo na místo, míst je dostatek.

Přihlášku na konferenci můžete vyplnit buď jako jednotlivec, nebo lze využít skupinové registrace (např. společenství, apod.…).

Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 150,- Kč/ osoba a den, tedy 300,- Kč za celou konferenci (dva konferenční dny, včetně večera chval v katedrále). V přihlášce je také možnost zaslat nám dar. Tyto prostředky budou využity na úhradu nákladů spojených s organizací konference. Děkujeme všem dárcům.

Potvrzenou přihlášku, která Vám po vyplnění formuláře přijde na email, si prosíme vytiskněte a přineste na konferenci s sebou.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.