Program

Pátek 23. listopadu

8:00 Registrace
9:15 Modlitba chval
9:45 Zahájení konference
10:00 Přednáška: Nezájem o víru v ČR a jak na něj odpovídat – P. Josef Prokeš
Nezájem o víru v ČR. Z čeho tento nezájem vychází? A jak na něj církev odpovídá nebo by mohla odpovídat? Jsou v naší společnosti momenty, kde je možné evangelium dobře hlásat? Tyto otázky ve světle teologické reflexe – Bůh, který vychází ke světu – vycházející církev.
11:15 Představení odpoledních workshopů
12:00 Mše svatá – P. Vojtěch Koukal, homilie – P. Petr Bulvas
13:00 Oběd
15.00 – 16.20 Workshopy
1) Objevit svůj misijní styl objev, jak co nejpřirozeněji svědčit o Ježíšovi – Miriam Swaffield
Praktický workshop, který pomůže objevit, jak co nejpřirozeněji sdílet víru a příležitost poznat další způsoby, jak oslovit přátele radostnou zvěstí evangelia.
2) Chci evangelizovat v rámci farnosti. Jak na to? Václav Hron a další …
3) Chci vytvářet společenství P. Kamil Obr, Mário Tomášik
Není otázkou, jestli malá společenství ano nebo ne. Spíše jak, s kým a pro koho? Budeme hledat odpovědi na tyto otázky a seznámíme se s etapami, kterými každé společenství musí projít.
4) Mesiánsko-židovské hnutí, jednota církve a zvěstování evangelia smíření  – Pavol Strežo, Eyal Friedman
Žijeme ve fascinující době, kdy Bůh po mnoha staletích oživuje původně zlomené olivové ratolesti a naštěpuje je zpět. Říkáme tomu Mesiánsko-židovské hnutí. Toto hnutí je prorockým symbolem toho, že Pánův den je blízko. Duch svatý sjednocuje církev a připravuje Ježíšovi jeho nevěstu.
5) Výzdoba – Kreativita: prostředky evangelizace Marie Lišková, Kateřina Slováková (místo konání: katedrála Sv. Václava)
7 vrchů – sfér vlivu anebo oblastí, které nejvíce ovlivňují společnost a které formují způsob, jakým život vnímáme, rozhodujeme se v něm a následně jej žijeme: 1. umění, zábava, sport. 2. podnikání, ekonomika. 3. vzdělávání. 4. rodina. 5. vláda. 6. média. 7. náboženství. Nad těmito oblastmi se zamyslíme a zkusíme k modlitbě za ně v tento večer vytvořit i výzdobu.
16.40 – 18.00 Workshopy
1) Objevit svůj misijní styl objev, jak co nejpřirozeněji svědčit o Ježíšovi – Miriam Swaffield
Praktický workshop, který pomůže objevit, jak co nejpřirozeněji sdílet víru a příležitost poznat další způsoby, jak oslovit přátele radostnou zvěstí evangelia.
2) Cesty k obnově farnosti a týmová spolupráce – David Kasan, P. Josef Prokeš, P. Vladimir Kutiš
3) Večery chval ve farnosti – jak na to? Mirek Přikryl
4) Mesiánsko-židovské hnutí, jednota církve a zvěstování evangelia smíření  – Pavol Strežo, Eyal Friedman
Žijeme ve fascinující době, kdy Bůh po mnoha staletích oživuje původně zlomené olivové ratolesti a naštěpuje je zpět. Říkáme tomu Mesiánsko-židovské hnutí. Toto hnutí je prorockým symbolem toho, že Pánův den je blízko. Duch svatý sjednocuje církev a připravuje Ježíšovi jeho nevěstu.
5) Evangelizace skrze Youtube – P. Pavel Šupol
Každý nástroj může člověk použít k dobru nebo zneužít ke zlu. Internet je taky takový nástroj. Najdeme zde spoustu dobrého a krásného. Videa na Youtube se díky tomu mohou stát nástrojem evangelizace. Ať již to je skrze hudbu, inspirační videa, kázání a mnohé další. Kde je hledat a jak je využít?
18:15 Večeře
20.00 Modlitební večer chval s modlitbou za naši zemi –  Adorare, Kateřina Lachmanova (katedrála)
21.30 Závěr

 

Sobota 24. listopadu

8:30 Ranní chvály
9:00 Přednáška: Podobenství o ztracené ovci Lk 15, 1-7: Evangelizovat jako Ježíš“ – Miriam Swaffield
Inspirující biblické vyučování o Božím pozvání k Jeho misii ve světě. Příběhy a povzbuzení k odpovědi na Ježíšovo pozvání následovat Ho a dělit se o Něj s druhými celým svým životem.
10:20 Krátké představení odpoledních workshopů
11:00 Mše svatá s biskupem Josefem Nuzíkem
12:00 Oběd
14.00 – 15.20 Workshopy
1) Malé skupinky – velká misie – Miriam Swaffield
Jak se spolu setkáváme v malých skupinkách věřících a vytváříme komunitu, s živou vírou, skutečnou kreativitou a zažíváme reálný růst? Tento workshop chce pomoct vaší farnosti a učednictví žít nejen v neděli, ale každodenně vytvářet společenství, které zve druhé, aby poznali Ježíše blíže skrze vztahy s bližními a s Bohem.
2) Kulatý stůl pro kněze: Hledání nových cest pastorace –  P. Petr Bulvas, P. Josef Prokeš, P. Vojtech Koukal, P. Michal Němeček, P. Vladimír Kutiš
3) Vedení evangelizačního týmu a spolupráce – P. Jakub Sadílek  OFM
Téma týkající se výběru týmu, jeho formace, způsobu vedení, modlitby, rozlišování při městských misiích a také toho, jak si nás Bůh postupně vede a proměňuje.
4) O charismatech – Pavla Petrášková
Charismata, která jsou nadpřirozeným obdarováním a zároveň povoláním každého křesťana, mají ze své podstaty zásadní evangelizační rozměr. Workshop o tom, jak charismata rozpoznávat a rozvíjet, jak objevit a naplnit osobní jedinečné povolání v evangelizaci a ve službě růstu Božího království.
15.40 – 17.00 Workshopy
1) Malé skupinky – velká misie – Miriam Swaffield
Jak se spolu setkáváme v malých skupinkách věřících a vytváříme komunitu, s živou vírou, skutečnou kreativitou a zažíváme reálný růst? Tento workshop chce pomoct vaší farnosti a učednictví žít nejen v neděli, ale každodenně vytvářet společenství, které zve druhé, aby poznali Ježíše blíže skrze vztahy s bližními a s Bohem.
2) Evangelizace jako životní styl nového člověka – P. Pavel Ambros SJ
Návrat k bezprostřednímu slovu Krista, který je uprostřed nás, je nejvýraznějším rysem obnovy církve v době pontifikátu papeže Františka. Ježíšovo slovo je úplné, až se v nás stane viditelné ve stylu našeho života (způsob stolování, bydlení a oblékání jako místo evangelizace).
3) Farní evangelizační buňky – inspirace a výměna zkušeností – P. Vojtěch Koukal, David Kasan, P. Kamil Obr
Farní evangelizační buňky (FEB) jsou nástrojem, jak vykonávat běžnou pastoraci a činit z ní pastoraci evangelizační. Velký důraz je kladen na rozlišování darů jednotlivých bratří a sester a jejich efektivní zapojení do služby ve farnosti. Kněz z farnosti se setkává pravidelně s vedoucími jednotlivých buněk, a podle toho připravuje také katechezi do společenství. Díky tomuto úzkému propojení jsou bratři a sestry ze společenství vtaženi velmi úzce do života. U metody FEB je základem osobní vnitřní modlitba a eucharistická adorace. Prvním ovocem této iniciativy je růst vzájemné lásky ve farnosti, růst ducha společenství a jednoty.
4) O charismatech – Pavla Petrášková
Charismata, která jsou nadpřirozeným obdarováním a zároveň povoláním každého křesťana, mají ze své podstaty zásadní evangelizační rozměr. Workshop o tom, jak charismata rozpoznávat a rozvíjet, jak objevit a naplnit osobní jedinečné povolání v evangelizaci a ve službě růstu Božího království.
17:30 Modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství
19.00 Večeře
  Odjezd

 

Změna programu vyhrazena.